top of page

Brukervilkår

Versjon 1.0, oppdatert 23. november 2022

1. Om leverandøren av applikasjonen

Vi ser deg AS med org. nr. 926 545 248 og registrert forretningsadresse Vindåsvegen 22, 3684 Notodden har utviklet applikasjonen «Vi ser deg» for å bidra til å stoppe mobbing i skolen og i idretten. Vi ser deg skal gjøre det enklere for de som er utsatt for mobbing, å kunne melde ifra, få informasjon og ha dialog med andre i samme situasjon.

 

Ved å ta i bruk applikasjonen Vi ser deg, f.eks. ved å laste den ned eller senere ved å fortsette din bruk av applikasjonen, anses du for å ha akseptert disse brukervilkårene som regulerer rettigheter og plikter for deg som bruker av denne applikasjonen.   

2. Definisjoner

Applikasjonen: Applikasjonen «Vi ser deg“ med tilhørende webplattform i seneste offisielle versjon og med de funksjonene som er tilgjengelig fra oss til enhver tid.
Brukeravtalen: Brukervilkårene for applikasjon kalt «Vi ser deg».
Sluttbruker/du: Du, dvs. den fysiske personen som bruker applikasjonen på en eller annen måte. 
Vi/oss/leverandøren: Vi ser deg AS med org. nr. 926 545 248 og registrert forretningsadresse Vindåsvegen 22, 3684 Notodden. Henvendelser vedrørende applikasjonen sendes til oss som leverandøren av applikasjonen på følgende e-postadresse: post@vi-ser-deg.com.

3. Dine rettigheter og forpliktelser som sluttbruker

Ved å akseptere denne brukeravtalen gis du som sluttbruker av applikasjonen en ikke-eksklusiv rett til å bruke Applikasjonen i tråd med brukeravtalen. Som sluttbruker har du ingen rettigheter i eller eierskap til applikasjonen, og du har derfor ingen rett til å distribuere, lisensiere eller på annen måte overføre applikasjonen til noen tredjepart.

 

Som sluttbruker av applikasjonen er du selv ansvarlig for din bruk av applikasjonen, og du må overholde alle regler og instrukser som gjelder for bruk av applikasjonen. Du forplikter deg til ikke å bruke applikasjonen på en måte som er forbudt i henhold til lov, forskrift eller vedtak fattet i kraft av lov eller forskrift, og til å ikke krenke andres rettigheter. Det er for eksempel ikke lov å sende inn falske varsler om andre gjennom applikasjonen. Du kan varsle oss dersom du blir oppmerksom på uautorisert bruk av Vi ser deg.

 

Det er ingen aldersgrenser for å bruke applikasjonen. Dersom du er 12 år eller yngre, kan det være lurt å få hjelp av en foresatt før du sender melding gjennom applikasjonen.

 

Som sluttbruker av applikasjonen aksepterer du at vi, eller noen av våre samarbeidspartnere, ikke under noen omstendigheter kan holdes ansvarlig for feil eller mangler ved applikasjonen, eller tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av din bruk av applikasjonen.

 

Det er den aktuelle kommunen der du er bosatt som er ansvarlig for å følge opp varsler fra meldingene i applikasjonen i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette betyr at vi ikke vil være ansvarlig for oppfølging av meldingen du inngir i applikasjonen, men vi vil kunne følge opp den aktuelle kommunen dersom du gir oss beskjed om at du ikke har blitt kontaktet innen 5 dager etter at varsel er inngitt gjennom applikasjonen.  

4. Personopplysninger og personvern

Vi må behandle personopplysninger om deg som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg i henhold til brukeravtalen, inkludert administrasjon av og levering av meldinger eller andre tjenester tilgjengelig i applikasjonen.  

 

Vi forklarer i vår personvernerklæring hvordan dine personopplysninger behandles for disse og andre formål og på hvilket juridisk grunnlag. Personvernerklæringen for Vi ser deg er tilgjengelig på vår hjemmeside Sammen er vi sterke | Vi ser deg (vi-ser-deg.com).

5. Immaterielle rettigheter m.m.

Vi med våre lisensgivere eier all opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter i og til Applikasjonen, inkludert rettighetene til all teknologi og underliggende databaser bak Applikasjonen og tilhørende programvare.

6. Endring og opphør av brukeravtalen

Brukeravtalen varer så lenge du bruker applikasjonen. Vi forbeholder oss retten til å endre brukeravtalen og/eller applikasjonen dersom dette er nødvendig.

 

Vi vil informere sluttbruker om endringer i brukeravtalen på nettstedet Sammen er vi sterke | Vi ser deg (vi-ser-deg.com). Ved fortsatt bruk av applikasjonen anses du for å godkjenne at oppdatert versjon av brukeravtalen gjelder som brukeravtalen mellom oss og deg som sluttbruker av applikasjonen.

 

Brudd på dine forpliktelser i brukeravtalen kan føre til at vi ikke kan godta meldingene du inngir via applikasjonen. Det kan for eksempel være aktuelt å sperre din mulighet til å inngi varsel gjennom applikasjonen dersom vi mistenker eller får bekreftet at innholdet i meldingene er usanne.

7. Ansvarsfraskrivelse

Applikasjonen «Vi ser deg” leveres “som den er”. Vi er ikke ansvarlig overfor sluttbruker dersom applikasjonen ikke er tilgjengelig, og vi garanterer ikke at den alltid vil være tilgjengelig. Vi garanterer heller ikke at applikasjonen er fri for feil eller mangler, eller at den kan brukes til ett eller flere spesifikke formål.

 

Vi er ikke ansvarlig for tap eller sletting av data, programvare, systemer mv. som forekommer som en direkte eller indirekte konsekvens av bruk av applikasjonen, med mindre slikt ansvar følger av ufravikelig lovgivning.

8. Lovvalg og verneting

Brukeravtalen skal tolkes etter norsk lov og eventuelle tvister knyttet til denne skal avgjøres av ordinære domstoler i Norge. Alle tvister rundt Brukeravtalen kan fremmes for Oslo tingrett.

bottom of page