top of page

Om oss

Visjonen vår er å skape en positiv forandring i samfunnet. Vi skal være et aktivitetssenter og behandlingssenter for antimobbing. Vi har skapt en landsomfattende app og vi skal skape arbeidsplasser.

Hvorfor:

Mobbing ødelegger selvtilliten, selvfølelsen, lysten til å gå på skolen, noen tenker å ta sitt eget liv og vi vet det gir langvarige traumer. Noen får store problemer resten av livet og sliter med å få utdanning og jobb eller det å orke å stå i jobb. Det vil ofte resultere i dårlig helse, rus, angst og at mange går inn og ut av behandlingsapparatet og alt for mange blir uføretrygdet.

Alt i alt vil samfunnet bære store kostnader på grunn av at mennesker blir mobbet og holdt utenfor. 

Dette vil vi gjøre noe med!

 

Vi er 3 personer fra sør-, øst- og midt-Norge med høy grad av rettferdighetssans og nulltoleranse for mobbing. 

Vi har på ulike arenaer sett, bidratt i saker og ytret oss innenfor området utenforskap, mobbing og trakassering. 

Sammen har vi utviklet selskapet Vi ser deg AS i 2021 og Vi ser deg appen med hjelp fra Shortcut AS.

 

Vi brenner sterkt for mobbesaken og vil nå bidra med dette verktøyet som appen er, til alle kommuner i landet, der barn, foreldre og andre som dessverre opplever dette lett kan melde sakene sine og få hjelp.

Vi vil bidra til å få tallet på mobbing betraktelig ned i Norge. 

Sammen er vi sterke og vi ser deg!

Screenshot_20221011-181831_Samsung Internet.jpg

Møt Laget

bottom of page