top of page

Hva er Vi Ser Deg-appen?

Vi ser deg AS har laget en app som skal være et verktøy for varsling av ukultur i skole, fritid og idrett.

 

Alle kommuner kan inngå en avtale med Vi ser deg AS om å bruke denne appen. Appen skal være et hjelpemiddel for å fange opp mobbing, utenforskap, trakassering, vold, sjikane og varslersaker i alle arenaer.

 

Varsler vil gå direkte til kommunen det gjelder, kommunen har et eget team/organ som tar imot disse varslene og sender de til riktig skole og rektor. Fra varsel er sendt til barnet og foresatte blir kaldt inn til møte, skal ikke overskride 5 virkedager.

Blir du ikke innkalt innen 5 dager er det en kobling du kan trykke på i appen, der får Vi Ser Deg beskjed om at du ikke har blitt kontaktet.

 

Vi ser deg vil da kontakte kommunen og sørge for at du blir kontaktet innen 2 dager.

App Store: 

https://apps.apple.com/us/app/vi-ser-deg/id1645877072

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viserdeg.viserdeg

Appicon test.png
bottom of page