top of page

Personvernerklæring

Versjon 1.0, oppdatert 23. november 2022

1. Introduksjon

Vi ser deg AS med org. nr. 926 545 248 og registrert forretningsadresse Vindåsvegen 22, 3684 Notodden har utviklet applikasjonen «Vi ser deg» for å bidra til å stoppe mobbing i skolen og i idretten. Vi ser deg skal gjøre det enklere for deg som er utsatt for mobbing, å melde ifra om dette til kommunen du bor i, få informasjon og ha dialog med andre i samme situasjon.

 

Vi har rollen som databehandler etter personvernregelverket for de personopplysninger som behandles når du inngir melding gjennom Vi ser deg eller vi på annen måte administrerer du som bruker denne applikasjonen, og dette forklares nærmere i Brukervilkår for applikasjonen. Vi kan også være behandlingsansvarlig for visse personopplysninger, f.eks. om du gir oss ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger for et bestemt formål. 

Både som databehandler og som behandlingsansvarlig for dine

personopplysninger er vi underlagt personvernlovgivningen, herunder EUs generelle personvernforordning («GDPR»).
 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger når du bruker Vi Ser deg. Personvernerklæringen forklarer:


Hvem vi er
Hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan
Hvilke formål vi behandler personopplysninger for
Hvem vi samarbeider med for å levere Vi ser deg
Hvem andre enn oss som potensielt kan behandle dine personopplysninger
Hvilke sikkerhetsrutiner vi har på plass for behandling av personopplysninger
Dine personvernrettigheter


Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på følgende adresse: personvern@vi-ser-deg.com.

2. Definisjoner

Applikasjonen: Applikasjonen «Vi ser deg“ med tilhørende webplattform i seneste offisielle versjon og med de funksjonene som er tilgjengelig fra oss til enhver tid.
Brukeravtalen: Brukervilkårene for applikasjon kalt «Vi ser deg».
Sluttbruker/du: Du, dvs. den fysiske personen som bruker Applikasjonen på en eller annen måte. Som leverandøren av applikasjonen må vi behandle visse personopplysninger om deg som sluttbruker.
Vi/oss/Leverandæren: Vi ser deg AS med org. nr. 926 545 248 og registrert forretningsadresse Vindåsvegen 22, 3684 Notodden. Henvendelser vedrørende applikasjonen sendes til oss som leverandøren av applikasjonen på følgende e-postadresse: personvern@vi-ser-deg.com.

3. Hvilke personopplysninger vi behandler når vi bruker Vi ser deg

For at vi skal levere applikasjonen til deg med tilhørende tjenester må vi behandle visse personopplysninger om deg. Ettersom applikasjonen er et verktøy du kan bruke for å varsle de ansvarlige i din kommune dersom du eller noen du bryr deg om blir mobbet, er vår behandling normalt begrenset til følgende kategorier av personopplysninger:

 

  • Vi behandler dine kontaktopplysninger når du oppretter deg som Sluttbruker av applikasjonen: Ved registrering må vi behandle opplysninger om deg for å vite hvem du er dersom melding skal sendes, dvs. ditt for- og etternavn, din e-postadresse og ditt telefonnummer. Disse personopplysningene er vi behandlingsansvarlig for ovenfor deg som sluttbruker.

  • Vi behandler ulike typer opplysninger avhengig av hva du opplyser i din melding i applikasjonen: All informasjon du oppgir i forbindelse med din melding og eller varsel formidlet via applikasjonen vil behandles av oss som du bor i. Dette inkluderer, avhengig av hva du oppgir, ditt navn, aldersgruppe, hvilken kommune du er bosatt i samt annen informasjon du velger å oppgi i meldingen.

    Normalt vil vi behandle opplysninger knyttet til den situasjonen du ønsker å varsle din kommune om, for eksempel der du beskriver at du opplever å ha blitt mobbet. I den forbindelse kan bruk av Applikasjonen forutsette behandling av særlige kategorier av personopplysninger. Slike opplysninger omfatter for eksempel din religiøse tro, politiske meninger, helseopplysninger, opplysninger om straffedommer, etnisitet og legning. Vi ber deg om ikke å dele slike opplysninger med oss med mindre du ønsker å dele opplysningene med oss.

    Som du kan lese mer om under punkt 7 om sletting, vil vi ikke lagre innholdet fra meldingen du skriver inn i applikasjonen. Vi vil kun dele innholdet fra meldingen med den aktuelle kommunen du oppgir å være bosatt i. Det er kommunen som er ansvarlig for å følge opp varselet.

  • Informasjon om hvordan du bruker applikasjonen: Dette inkluderer all informasjon om hvordan du bruker eller på annen måte interagerer med applikasjonen. Vi vil ikke behandle data om slik bruk som kan utgjøre dine personopplysninger. applikasjonen inneholder ikke informasjonskapsler (cookies).

  • Informasjon dersom du tar kontakt med oss på epost: Dersom du henvender deg til oss via vår epostadresse for hjelp, spørsmål eller du ønsker å varsle oss om at du ikke har fått oppfølging fra kommunen du bor i, kan vi behandle ytterligere personopplysninger om deg. Dette vil typisk være din epostadresse, ditt navn dersom navnet fremgår av din epostadresse, navn på kommunen du bor i, samt et brukernummer du tildeles når du oppretter en melding i Applikasjonen. Vi vil også kunne behandle øvrige personopplysninger som fremgår av informasjonen fra meldingen du sender til oss via epost.

4. Formål og rettslige grunnlag for behandling

Vi sørger for at det finnes lovlig behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysninger i applikasjonen.

 

Vi bruker avtale som behandlingsgrunnlag for å tilby deg applikasjonen med tilhørende funksjonalitet, og dette fremgår nærmere av brukeravtalen. Vi vil som databehandler for kommunen ha avtale som grunnlag for at vi behandler personopplysninger på vegne av kommunen som behandlingsansvarlig i henhold til inngått databehandleravtale som er en del av vår standard kundeavtale, og det er derfor avtale som er grunnlaget for at vi deler meldingene du inngir i applikasjonen med kommunen du oppgir å være bosatt i.

 

Vi kan også i noen tilfeller benytte behandlingsgrunnlaget samtykke, for eksempel vil ditt samtykke være behandlingsgrunnlag dersom du henvender deg til oss på epost eller så vil ditt uttrykkelige samtykke kunne utgjøre behandlingsgrunnlaget for særlige kategorier personopplysninger du velger å dele om deg med oss.

 

For kommunens behandling av personopplysninger er det rettslig forpliktelse (lov) eller offentlig myndighetsutøvelse som utgjør lovlig behandlingsgrunnlag ettersom kommunen er behandlingsansvarlig for de opplysningene du oppgir i meldingene i applikasjonen og dermed videre nødvendig behandling av personopplysninger.

5. Deling av personopplysninger med tredjeparter

5.1. Deling i henhold til lovlig behandlingsgrunnlag

 

Vi deler bare personopplysninger med andre aktører dersom det finnes et lovlig grunnlag for slik deling. Eksempler på slikt grunnlag vil være brukeravtalen med deg, at du samtykker til behandlinger for et formål, at vi må overholde databehandleravtalen med kommunen, eller at det er en rettslig forpliktelse vi må overholde som leverandør som pålegger oss å gi ut, lagre eller på annen måte behandle data som også er personopplysninger. For å oppfylle avtalen med deg og din kommune vil vi dele opplysninger fra din melding med den aktuelle kommunen der du er innbygger. Vi kan også dele anonymisert statistikk og analyser av tallmateriale vi sitter med som leverandøren av applikasjonen med våre samarbeidspartnere, og slikt materiale er ikke basert på noens personopplysninger.

 

5.2. Deling med våre leverandører (databehandlere)

 

Vi bruker i visse tilfeller databehandlere for å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger i applikasjonen. All behandling utført av databehandlere skjer i henhold til gyldige databehandleravtaler som stiller tydelige krav om å følge gjeldede personvernlovgivning, inkludert konkrete krav til informasjonssikkerhet. Personopplysninger fra applikasjonen kan lagres og behandles av våre databehandlere som beskrevet i tabellen:

6. Sikring av dine personopplysninger

Vi har stort fokus på sikkerhet knyttet til behandlingen av personopplysningene vi lagrer og ellers behandler gjennom din bruk av applikasjonen og når innholdet fra meldingen overføres til kommunen. Data i applikasjonen lagres på sikre servere i land innenfor EU/EØS.

 

Vi sørger for å ta vare på så lite personopplysninger som mulig. Tilgang til personopplysninger i applikasjonen er begrenset til de personer som har nødvendig behov for tilgang.


Når meldingen du har skrevet inn i applikasjonen sendes til kommunen du oppgir å bo i, bruker vi sikkerhetsteknologien Secure Lockets Layer (“SSL”) for å sikre at informasjonen som sendes fra applikasjonen til kommunen, forblir privat og så godt sikret som mulig. Så snart meldingen er sendt, slettes innholdet fra meldingen hos oss automatisk.

 

Applikasjonen er designet med personvern i fokus, og både prinsippene «privacy by design» og «privacy by default» har vært fokus når Shortcut har utviklet applikasjonen. Dette betyr at applikasjonen er designet slik at du kun må avgi de personopplysningene som er strengt nødvendig for at du skal kunne varsle kommunen om at du opplever mobbing, og du velger selv hvilke opplysninger du ønsker å dele.

7. Lagring

Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. All informasjon du beskriver i meldinger i applikasjonen vil ikke lagres i våre egne datasystemer.

 

Innholdet fra meldingene blir umiddelbart sendt til den aktuelle kommunen du opplyser å være bosatt i, som er ansvarlig for å følge opp varselet i meldingen, og blir da automatisk slettet fra våre servere. Vi vil kun ta vare på et anonymisert ID-nummer som du blir tildelt ved opprettelse av melding i applikasjonen, som vi bruker dersom det oppstår en feil ved sending av melding.

 

Vi vil slette øvrige personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre. Personopplysninger relatert til en e-post du sender til oss, for eksempel dersom du har spørsmål eller ønsker å gi beskjed om at du ikke har fått oppfølging av kommunen du bor i, vil bli slettet 6 måneder etter at du har tatt kontakt. Vi kan også slette eposten dersom du ber om at opplysningene slettes tidligere.

8. Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter som den registrerte etter GDPR knyttet til behandlingen av dine egne personopplysninger. Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og du har rett til å komme med innsigelser mot innsamlingen og mot den videre behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til at få dine personopplysninger rettet, hvis de er uriktige, og du har rett til å kreve dine personopplysninger slettet dersom de ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn for og det ikke foreligger annet grunnlag for å oppbevare de lenger.

Datatilsynet er tilsynsmyndighet for vår behandling av personopplysninger. Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger er lovstridig, kan du klage til Datatilsynet. Mer informasjon finner du her: https://www.datatilsynet.no/

Dersom du har spørsmål eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, håper vi du først kontakter oss ved å sende oss e-post til personvern@vi-ser-deg.com.

personverntabell1.png
bottom of page