top of page

Rettigheter og aktivitetsplan

Når du varsler en sak har du rett på at skolen ser på saken din og oppretter en aktivitetsplan.

Aktivitetsplanen skal inneholde konkrete tiltak på skolenivå, klassenivå og individuelt for barnet det gjelder og den som var utført handlingene. Det skal ikke være mot barnet, men for barnet. Slik kan man enkelt forstå at det er til fordel for den utsatte.

Aktivitetsplanen skal evalueres hver 14 dag med barnet, foreldre og lærer samt rektor om behov til stede. Ønsker du evaluering oftere skal du få det.

Er du usikker på om aktivitetsplanen inneholder det du ønsker for deg/ditt barn, kan du gå igjennom den med lærer og kreve andre tiltak. Er du fremdeles ikke fornøyd, kan du sende en enkel klage på aktivitetsplanen til statsforvalteren i ditt fylke.

 

Oversikt over statsforvalteren i Norge

Statsforvalteren.no

 

Statsforvalteren kan fatte enkeltvedtak som innebærer tiltak på skole, klasse og på individuelt nivå på skolen det gjelder.

Opplæringsloven

I opplæringsloven § 9 A står det at du skal få hjelp innen 5 virkedager etter varslet sak, det samme gjelder i vår app. 

https://lovdata.no/nav/lov/1998-07-17-61/kap9a

I alvorlige saker kan det være lurt å ta det igjennom konfliktrådet i ditt fylke

Konfliktrådet - Konfliktrådet (konfliktraadet.no)

 

Politiet har et forebyggende team på hvert politihus, de kan også kontaktes om alvorlighetsgraden er stor. Der kan du drøfte, anmelde eller bare få råd.

Hat, ytringer og trusler – Politiet.no

Telefon: 02800 

Blir du/barnet ditt utsatt for vold på skole/Idrett/fritidsaktivitet kan du dra til lege og få konstatert skade, dette sendes NAV.

Skolen skal i slike situasjoner skrive skjema for skoleskade, samme gjelder idrett og fritidsaktivitet gjennom kommunen. Det sendes NAV og du vil få godkjent (skole) skade , dette er viktig for senere hjelp hos lege, fysioterapi osv.

 

§ 9 A punkt 5

Ansatte ved skolen

Om en lærer eller annen ansatt på skolen sjikanerer/mobber/henger ut eleven skal sak direkte til rektor og så sendes til skolens eier skolesjef/kommunalsjef), som skal behandler saken.

bottom of page